Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

Programy, které pomáhají ve škole i v životě (KUPREV, ELKONIN, PŘEDŠKOLÁČEK, HANDLE, INPP, SENZORICKÁ INTEGRACE,…)

25. listopadu
19:00 - 20:10

Pro koho je který program vhodný? A ve kterém období? Kdy moc brzo a kdy už je pozdě? Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře. V rámci online semináře je možné využit online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Zdenka Wajdová - logoped, speciální pedagog

Cena: 315 Kč

Alternativní a augmentativní komunikace v praxi

25. listopadu
20:00 - 21:10

Účastníci online semináře se v úvodu webináře seznámí s jednotlivými druhy poruch komunikace u dětí s kombinovaným postižením, vymezením AAK a typů AAK. Druhá část webináře se bude zabývat praktickým využití AAK u jednotlivých postižení.  Praktické ukázky – VOKS, Znak do řeči, Makaton, Baby signs, možnosti využití PC techniky v komunikaci. Ke všem ukázkám bude přidána kazuistika. We Webinář bude veden prakticky. Pro všechny zájemce, kteří využívají v praxi alternativní a augmentativní komunikaci. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 315 Kč

Asistent pedagoga u dítěte s narušenou komunikační schopností v mateřské škole

24. listopadu
18:00 - 19:10

Co je to narušená komunikační schopnost? Jak mám k dítěti s narušenou komunikační schopností přistupovat jako asistent pedagoga? Jak spolupracovat s pedagogem? Dále si povíme o: individuální práci s dítětem, spolupráce rodiny a školy, jaké využívat pomůcky a mnoho dalšího se dozvíte při 70 minutovém webináři.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - logoped

Cena: 315 Kč

Úrazová dokumentace ve školách

24. listopadu
18:00 - 19:10

Úrazy ve školských zařízeních je potřeba důkladně a správně zaznamenat. Jak ale poznáte, zda jste úraz správně zapsali? Kdo se v těch dokumentech, má vyznat? Co a jak správně napsat, jak formulovat věty, aby byly i legislativně správně, zorientujete se v úrazové dokumentaci a dokumentaci na ozdravných pobytech. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti

Lektor: Mgr. Radka Kostková, pedagog, lektor

Cena: 315 Kč

Jak zapojit introvertní dítě do kolektivu/výuky?

24. listopadu
20:00 - 21:10

Známe to nejspíš všichni, některé děti jsou ve třídě mimo centrum dětí. S nikým se příliš nekamarádí, stydí se, jsou rádi o samotě. Jak pracovat s takto introvertními dětmi „na okraji“? Kdy a jak je zapojovat do výuky, jak je chválit, jak zlepšovat jejich sociální kompetence? Těmito otázkami se bude zabývat naše zkušená lektorka. Čekají vás především příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Kontrola ČŠI a chyby škol

24. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář seznámí účastníky s tím, jak probíhá kontrola ČŠI ve škole a přinese přehled oblastí, ve kterých školy nejčastěji chybují. Komunikace, dokumentace, lidské zdroje a další klíčové oblasti, ve kterých mají školy nejčastěji rezervy. Důraz bude kladen na předcházení problémům a řešení již vzniklých chyb. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech - advokátka

Cena: 315 Kč

Rizika internetu u mladistvých

23. listopadu
20:00 - 21:10

Na co si dávat v této souvislosti pozor? Čím více času dítě na internetu tráví, tím většímu riziku se vystavuje. Proto je z pozice rodiče i pedagoga důležité toto jednání korigovat. Často tomuto však sami příliš nerozumíme a nevíme, na co si dát pozor. Webinář Vám tedy poskytne základní vhled do této problematiky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Jak využít příběhy v hodinách AJ na 1. stupni

23. listopadu
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na práci s jednoduchým příběhem v hodinách anglického jazyka na 1. stupni. Ukážeme si, jak příběh propojit a dalšími aktivitami, které u našich žáků rozvíjí nejen jazykové dovednosti. Účastníci získají přehled o dostupných materiálech s aktuálními odkazy, které budou moci okamžitě využít ve své výuce. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 315 Kč

Komunikace s rodiči v problémových situacích

23. listopadu
18:00 - 19:10

Jak v problémových situacích komunikovat s rodiči?  Jaké existují základní asertivní techniky a jak je využívat v komunikaci s rodiči? Jak se efektivně bránit manipulaci, jak reagovat na agresivní rodiče? Co dělat a čemu se rozhodně vyvarovat? Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Gamifikace a její místo ve výuce

23. listopadu
19:00 - 20:10

V tomto webináři se seznámíte s možnostmi, jak jinak nudné povinnosti převést do zábavné hry. Po úvodním vysvětlení základních pojmů budou představeny metody, aplikace a webové stránky, které pracují nejen se vzděláváním, ale také s time managementem a motivací. Závěr lektorka věnuje osvědčeným a zajímavým příkladům z praxe. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře. V rámci online semináře je možné využit online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Tereza Zelinová - pedagog, lektor

Cena: 315 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...