Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

ADHD - jak pracovat s dítětem s poruchou chování?

7. prosince 19:00 - 20:10

Žák s ADHD bývá pro většinu pedagogů velkým oříškem. Problémy bohužel mívá nejen s pedagogy ale i se zbytkem kolektivu. Správně nastavené hranice, spolupráce, důslednost a lidský přístup, jedině takto lze tohoto žáka ve třídě zvládnout a strávit příjemné hodiny, kdy bude spokojený pedagog, žák s ADHD i zbytek kolektivu. Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou chování. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek a dalších podpůrných opatření. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Oromotorika zábavně a prakticky

7. prosince 19:00 - 20:10

Opět jsme zařadili úspěšný webinář, který se praktickou formou zaměřuje na oblast oromotoriky. Účastníky seznámí, se základními cviky, které lze využívat v rámci logopedických aktivit i preventivně. V rámci 70 minut Vám bude nabídnuta řada alternativ, motivačních cviků a praktických rad. Dále se dozvíte, které pomůcky je vhodné využívat.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Veronika Kádová
CENA: 365 Kč

Odklad povinné školní docházky

7. prosince 20:00 - 21:10

Účastníci webináře budou seznámení s vymezením pojmu odklad povinné školní docházky. Dozví se, jakým způsobem a kdo může odklad stanovit. Seznámí se s postupem, jak žádat o OPŠD. Budou představeny oblasti, které se hodností při OPŠD. Lektorka se zaměří i na pojmy školní zralost a školní připravenost a představí i důvody, které vedou k doporučení odkladu povinné školní docházky. 

V rámci webináře je možné využít online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti. K dispozici bude záznam i materiál k vytisknutí.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Nová informatika - jak na ní?

6. prosince 20:00 - 21:10

Jak učit informatiku podle revize RVP ZV na 1. stupni? Na webináři si ukážeme, jak aplikovat konkrétní výstupy v praxi a zjistíte, že není, čeho se bát. 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Klára Střížová
CENA: 365 Kč

Specifické poruchy učení - praktické rady a náměty nejen pro pedagogy

5. prosince 19:00 - 20:10

Specifické poruchy učení jsou heterogenní skupiny obtíží, které charakterizuje neschopnost nebo snížená schopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a sociální kulturní příležitosti. Webinář přinese praktické rady a náměty, jak pracovat s žáky se SPU při výuce, ale i při učení v domácím prostředí. 

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí mladšího školního věku

5. prosince 20:00 - 21:10

Na webináři budou posluchači seznámeni s efektivními možnostmi rozvíjení  čtenářské gramotnosti. Ukážeme si rovněž příklady forem práce, metod a  aktivit, které rozvíjejí  čtenářskou gramotnost a rovněž čtenářskou a jazykovou tvořivost. Ukážeme si konkrétní ukázky výukových metod a učebních aktivit aktivního učení při práci s textem.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu. 

 

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.
CENA: 365 Kč

Práce s chybou

4. prosince 19:00 - 20:10

Chyba je přirozenou součástí lidského života, ale bohužel tak vůbec není v dnešní době ve společnosti chápána. Lidé se snaží chyb nedopouštět, nepřiznávat si je a neodpouštět je sobě ani ostatním. Je tomu tak mezi dospělými i v přístupu k dětem. Na tomto webináři si povíme, jak chybu vnímat a jak s ní pracovat. Všichni můžeme dělat chyby, i učitelé.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Klára Ulmonová
CENA: 365 Kč

Práce s heterogenní třídou

4. prosince 20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání žáků v heterogenní třídě na ZŠ, projevy žáků, způsoby interpretace a využití odlišnosti žáků ve vzdělávacím kontextu, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ v heterogenní třídě, vytváření bezpečného prostředí a pozitivního klima ve třídě. Aplikace principů individualizace a diferenciace ve výuce.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

 

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Prevence úrazů ve školním zařízení – aktivní a pasivní – opravdu jí zvládáme?

30. listopadu 20:00 - 21:10

I když si všichni přejeme, aby se děti nedostali do situace, kdy jejich životy a zdraví je ohroženo, čísla jsou bohužel neúprosná. Obezřelosti není nikdy dost a zejména malé děti jsou velmi rychlé. Víte, jak úrazům předcházet? Víte, jak správně poskytnout první pomoc u malého dítěte? Víte, co dělat, když sní nebo vypije nějaký prostředek nebo sní jedovatou rostlinu či její plod?

V průběhu webináře máte možnost využít online chat s lektorkou a sdílet  vlastní zkušenosti či jakékoliv dotazy daného tématu.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

 

LEKTOR: Bc. et Bc. Lucie Troníčková, DiS.
CENA: 365 Kč

Hravé čtení na prvním stupni

30. listopadu 19:00 - 20:10

Proč je čtenářská gramotnost tak důležitá? Jak správně namotivovat nejen pedagogy, ale také žáky? Jak postupovat při rozvoji čtenářské gramotnosti?

Po dobu 60-70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Hravé čtení na prvním stupni seznámeni s tím, co je čtenářská gramotnost, jak je pro nás a naši dobu důležitá. Získají užitečné informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti. Odnesou si postupy, metody a příklady, jak postupovat při rozvoji čtenářské gramotnosti.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je určen pro pedagogy 1, st. ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog
CENA: 365 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

22 254
Vzdělaných pedagogů
1526
Webinářů
29
Lektorů
714
Nových témat