Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

Počítačové hry, jejich klady a zápory

28. května 20:00 - 21:10

Jsou počítačové hry pouze „zlo“ dnešní doby, nebo v nich nalezneme i něco dobrého a přínosného? Webinář si klade za cíl seznámit posluchače s klady a zápory počítačových her. Představíme si oblasti osobnosti, které hraní počítačových her rozvíjí, seznámíme se ale také s riziky, které s sebou nekontrolované hraní přináší. Dále se podíváme na rozlišení základních typů počítačových her, zaměříme se na symboliku PEGI, typologii hráčů, preventivní strategie rozvoje závislosti na hraní počítačových her, její léčbu a další.

Účastníci budou mít možnost využít online chat s lektorem a sdílet s ostatními své zkušenosti.

Webinář je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol i rodičům.

LEKTOR: Mgr. Hana Daviesová
CENA: 365 Kč

Různé druhy šikany ve třídě – co by měl učitel vědět

28. května 19:00 - 20:10

Šikana je velmi závažný problém třídy. Netýká se pouze oběti, ale i agresorů a všech přihlížejících. Pokud učitel dokáže s touto problematikou citlivě pracovat, má velkou šanci vše zachytit v počátcích a tím i vývoj zvrátit či zastavit dříve než se šikana rozjede na plno. Ve webináři budeme mluvit o různých druzích šikany, o možnostech pedagoga, včasném záchytu a také o postupech v případě řešení šikany v různých stádiích. 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogy ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga a rodiče.  

LEKTOR: Mgr. Veronika Tlapáková
CENA: 365 Kč

Třída plná pohody aneb aktivity ke „stmelení třídy“

28. května 20:00 - 21:10

Na webináři budou posluchači seznámeni s činnostmi, které napomáhají ke „stmelení třídy“, rozvoji prosociálních a sociálních kompetencí, empatie, schopnosti spolupráce či respektování ostatních a umění dohodnout se, umění kompromisu. Tyto činnosti jsou určeny pro děti od 3 do 10 let. Každá hra rovněž v sobě zahrnuje stručný návod na možnost zapojení rodičů do procesu výchovy jejich dětí.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro učitele mateřských škol a učitelé 1. stupně základních škol, asistenty pedagoga.

LEKTOR: PaedDr. Lucie Zormanová, PhD.
CENA: 365 Kč

Dětské znakování

27. května 19:00 - 20:10

Baby signs neboli dětské znakování je jednou z možností, jak přispět k rozvoji řeči dítěte, a především je to skvělý pomocník pro komunikaci s dětmi, které ještě nemají rozvinutou aktivní slovní zásobu. Dětské znakování nadále posiluje vztah mezi dospělým a dítětem a při jehož aplikování se předchází mnohým nedorozuměním v komunikaci. Na webináři se dozvíte základní informace a principy, díky kterým budete moci okamžitě začít.

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

Téma je určené pro pedagogy MŠ, popřípadě 1. stupně ZŠ i širokou veřejnost.

LEKTOR: Mgr. Bc. Klára Ulmonová
CENA: 365 Kč

ADHD – neklidné dítě, metody práce nejen pro pedagogy

23. května 19:00 - 20:10

Co je ADHD, kdy mluvíme o poruše pozornosti a kdy pouze o aktivním dítěti? Jak správně se žákem s ADHD pracovat, komunikovat? Jaké metody využívat? 

Po dobu 60–70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem ADHD – neklidné dítě, metody práce nejen pro pedagogy seznámeni se základními pojmy, které se pojí s poruchou pozornosti. Lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD. Získají informace o důležitých pravidlech správné komunikace o postupech při jednání a práci s žáky s poruchou pozornosti, praktické rady, jak s takovými žáky pracovat v běžné třídě ZŠ.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogy MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, širokou veřejnost.

LEKTOR: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog
CENA: 365 Kč

Strukturalizace a vizualizace u PAS a mentálního postižení

23. května 20:00 - 21:10

Účastníci se seznámí se s pojmy vizualizace a strukturalizace, bude vysvětleno, proč jsou tyto metody u dětí s MR a PAS důležité. Budou představeny jednotlivé ukázky vizualizací při běžných denních činnostech a vyučování. Webinář bude veden prakticky. 

V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku.

LEKTOR: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Práce s dítětem v afektu

23. května 19:00 - 20:10

Čas od času se každému pedagogovi stane, že se některé dítě dostane do afektu – prudké emoční reakce, kdy není schopné se ovládat, nekontrolovaně pláče, křičí, hází věcmi, může projevovat agresi vůči okolí. V rámci webináře se účastníci blíže seznámí se vznikem a průběhem těchto stavů a především s metodami jejich deeskalace, jednoduchými technikami, které lze v takové situaci využít.

Webinář bude zaměřený prakticky a účastníci obdrží a několik užitečných materiálů.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

 

LEKTOR: Mgr. Jiřina Juřičková
CENA: 365 Kč

Prevence úrazů ve školním zařízení – aktivní a pasivní – opravdu jí zvládáme?

22. května 20:00 - 21:10

I když si všichni přejeme, aby se děti nedostali do situace, kdy jejich životy a zdraví je ohroženo, čísla jsou bohužel neúprosná. Obezřelosti není nikdy dost a zejména malé děti jsou velmi rychlé. Víte, jak úrazům předcházet? Víte, jak správně poskytnout první pomoc u malého dítěte? Víte, co dělat, když sní nebo vypije nějaký prostředek nebo sní jedovatou rostlinu či její plod?

V průběhu webináře máte možnost využít online chat s lektorkou a sdílet vlastní zkušenosti či jakékoliv dotazy daného tématu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga); zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

LEKTOR: Mgr. Bc. Lucie Troníčková
CENA: 365 Kč

Jednoduché triky pro zvládání stresu

22. května 19:00 - 20:10

Se stresem se v životě již setkal každý. Obvzlášť práce s lidmi, jako je například profese pedagogického pracovníka, je na stresové situace náročná. Existují však jednoduché techniky, díky kterým se během několika minut lze alespoň částečně uklidnit a dostat své emoce pod kontrolu. Několik takových cviků si vysvětlíme a naučíme. Ačkoli je tento webinář určen zejména pro dospělé, antistresové techniky jsou využitelné i pro děti.

Po skončení webináře můžete využít online chat s lektorkou a sdílet své zkušenosti.

LEKTOR: Veronika Kmochová
CENA: 365 Kč

Využití obrázkových karet a razítek v logopedii

22. května 20:00 - 21:10

Během 70 minut si společně ukážeme jak je možné využívat razítka a obrázkové karty při logopedických aktivitách. Cvičení dokážou pěkně obohatit, zpestřit a motivovat dítě k další práci. Ale není razítko jako razítko a kartička jako kartička …

Společně si ukážeme k čemu, co a jak využívat. V rámci webináře si část teorie propojíme s praxí a zároveň dostanete ukázky konkrétních námětů. Můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

 Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

 

LEKTOR: Mgr. Veronika Kádová
CENA: 365 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

22 254
Vzdělaných pedagogů
1526
Webinářů
29
Lektorů
714
Nových témat