Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

Jaký já jsem učitel?

23. května
19:00 - 20:10

Tento webinář je zaměřen na získání poznání sebe sama jako učitele, zjištění, jakým stylem vyučuji, jaký mám přístup k žákům. Tyto poznatky vám pomohou zjistit, proč u některých žáků, či v některých třídách Vaše autorita funguje lépe a u jiných hůře. Dále vám pomůže lépe odhadnout reakce žáků na Váši výuku a také vám umožní najít případně slabiny, na kterých do budoucna můžete dále pracovat. V rámci semináře můžete využívat onlline chat. 

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková - psycholog

Cena: 350 Kč

Stále je porušují (práce s pravidly ve třídě)

19. května
19:00 - 20:10

Je to jak kolovrátek: pravidla si připomínáme, žáci je opakovaně porušují a my s tím pracujeme. Jaká pravidla (ne)zavádět, jak je přijímat (jak do tohoto vtahovat žáky), jak pracovat s jejich porušováním a dodržováním. Budeme sdílet nejčastější příklady dobré praxe. Seminář je zaměřen na řešení konkrétních situací, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - psycholog

Cena: 350 Kč

Rozvoj kognitivních funkční u dětí v MŠ

19. května
20:00 - 21:10

Kognitivní funkce je velmi důležité rozvíjet, v rámci webináře představí lektorka několik aktivit a činností, kterými lze rozvíjet poznávací funkce u dětí předškolního a mladšíhoi školního věku. V rámci webináře můžete využít online chat a sdílet své pedagogické i osobní zkušenosti. 

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Jak strukturovat hodiny žákům s poruchou intelektu?

18. května
19:00 - 20:10

Pracujete s žáky s poruchou intelektu a poruchami pozornosti? Zdá se vám občas, že vyučování je náročné? Webinář vám přinese inspiraci a tipy, jak strukturovat hodinu, aby žáci učivu porozuměli a co nejvíce se zapojili do vyučovacích aktivit.

Určeno pro pedagogy 1.st a 2.st ZŠ. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Kateřina Pořízka

Cena: 350 Kč

Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě

18. května
20:00 - 21:10

Jakým způsobem se vztahovat ke „zlobivým dětem“? Základem je pracovat s jejich emocemi, ne vždy totiž musí být intuitivní způsob výchovy ten nejlepší. Ukážeme si, jak s emocemi správně pracovat, jak děti motivovat a jak se nik vztahovat. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 350 Kč

Asistent pedagoga v MŠ - aby spolupráce dobře fungovala

17. května
20:00 - 21:10

Asistent pedagoga je nedílnou součástí vzdělávacího procesu a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale co když spolupráce není funkční? Lektorka nabídne náměty a tipy pro pedagogické pracovníky, jak správně nastavit spolupráci mezi asistentem pedagoga a pedagogem, aby to dobře fungovalo. V rámci webináře můžou účastníci využít online chat s lektorkou.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Orientační zkouška laterality

17. května
19:00 - 20:10

Tento webinář je rozdělen do dvou částí. V teoretické části se dozvíte důležité teoretické informace týkající se laterality jako takové, ale také o problematice leváctví. Naopak, v praktické části si ukážeme na konkrétních činnostech, proč a jakým způsobem u předškolních dětí provádět orientační zkoušku laterality. Výsledkem orientační zkoušky by nemělo být pouze konstatování – levák/ pravák, ale jak s dětmi dále pracovat. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová - speciální pedagog, logoped

Cena: 350 Kč

Logopedické aktivity u dětí předškolního věku

16. května
19:00 - 20:10

Jaké hlásky by dítě mělo umět v předškolním věku a jak na to? Jak pracovat s takto starým dítětem? V úvodní teoretické části si na tyto otázky a mnohem více odpovíme a zároveň propojíme s konkrétními náměty.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 350 Kč

Jak přistupovat k integrovanému dítěti v ZŠ – žák s nadáním a mimořádným nadáním

12. května
20:00 - 21:10

Za nadaného žáka považujeme takového žáka, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Kdo diagnostikuje nadání a jakým způsobem s žáky pracujeme, bude předmětem našeho webináře.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Dítě s PAS v mateřské škole

12. května
19:00 - 20:10

Dítě s PAS v MŠ

Co je to PAS?  Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Vědět. Získat metodické a praktické informace? Umět vyhledat či si vytvořit vlastní pomůcky pro žáky s PAS na ZŠ?

Po dobu 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Dítě s PAS v mateřské škole seznámeni se stručnou charakteristickou PAS a s nejvíce ovlivněnými oblastmi u PAS (triádou). Získají informace o možnostech využívání vhodných metod učení u dětí s PAS v MŠ. Odnesou si informace, kde se lze inspirovat, jaké využívat pomůcky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 350 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...