Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

Dílny čtení v praxi

23. března
19:00 - 20:10

Jednou z možností, jak ukázat žákům pravý smysl čtení a vést je k přemýšlivému čtenářství, jsou dílny čtení, jejichž hlavní činností je čtení. Tato metoda vychází z programu RWCT. Účastníci webináře se seznámí se strukturou dílen čtení a jejich praktickým využitím na modelových lekcích.

Webinář je vhodný pro pedagogy na 1. stupni ZŠ, pedagogy vyučující český jazyk na 2. stupni ZŠ, asistenty pedagoga. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 365 Kč

Pedagogická diagnostika v MŠ

23. března
20:00 - 21:10

Webinář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy – co by dítě ve kterém věku mělo umět. Budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry.

Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

22. března
19:00 - 20:10

Rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví a především dítěte. Stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. K tomu je potřeba správně vyhodnotit situaci a umět reagovat. Základy první pomoci, strohé zásady a rychlé návody jsou základem úspěšnosti nás všech. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Bc. et Bc. Lucie Seifertová, DiS.

Cena: 365 Kč

Pohybové hry v mateřské škole

22. března
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro učitele mateřských škol, asistenty pedagoga v mateřských školách, chůvy v mateřských školách.

Na webináři budou posluchačům představeny různé konkrétní pohybové hry, které lze realizovat v s předškolními dětmi v mateřské škole, a to jak hry, které lze realizovat v budově mateřské školy, tak také hry, které lze realizovat v přírodě. Prezentované pohybové hry budou zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností (lokomočních, nelokomočních a manipulačních) a pohybových schopností (rychlost, obratnost, vytrvalost a v omezené míře také síly). Tyto pohybové hry jsou upraveny tak, aby respektovaly vývojová specifika dětí předškolního věku.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Sebevraždy u dětí

22. března
20:00 - 21:10

Jaké jsou rizikové faktory pro suicidální jednání u dětí a mladistvých? Jak můžeme těmto tendencím zabránit? Kdy je nutné vyhledat odbornou pomoc a jaké jsou zvláštnosti sebevražedného chování? Těmto otázkám se budeme věnovat během tohoto webináře. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky základních škol i rodiče.

Lektor: Mgr. Hana Bergerová

Cena: 365 Kč

Jak vhodně vést a využívat v praxi diskuzi

21. března
19:00 - 20:10

Asi každý, kdo se někdy snažil ve třídě rozpoutat diskusi, narazil, minimálně občas, na různé obtíže (např. skupina byla pasivní a nikdo nemluvil, někdo naopak mluvil až moc, mluvili stále stejné žáci apod.) Na tomto webináři si ukážeme, jak diskusi připravit, jak ji zadat a řídit, jak čelit problémům a výzvám, které během vedení diskuse nastanou. Cílem je, aby si každý odnesl inspirace pro využívání diskusních metod ve výuce, očekává se aktivní zapojení účastníků (v rámci webináře je možné sdílet vzájemné zkušenosti a komunikovat s lektorem prostřednictvím chatu). Webinář je vhodný pro pedagogy základních i středních škol.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Filmové adaptace v hodinách literatury

21. března
19:00 - 20:10

Webinář je vhodný pro vyučující českého jazyka druhého stupně a středních škol

V tomto webináři vás lektorka provede problematikou filmových adaptací a jejich využití v hodinách literatury jako zajímavého motivačního nástroje. Získáte tipy, jak s filmovými ukázkami pracovat, návod, jak vytvářet pracovní listy a jak efektivně zařadit filmové adaptace do ŠVP vaší školy. V závěru vám lektorka navrhne jednu ukázkovou hodinu a seznámí vás s filmy, které využívá ve své praxi.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Tereza Zelinová - pedagog, lektor

Cena: 365 Kč

Z pohledu logopeda - Podpora a rozvoj sluchového vnímání (prakticky)

21. března
20:00 - 21:10

Proč je nutné podporovat a rozvíjet sluchové vnímání? To se dozvíte v úvodní části webináře. Dále se zaměříme na oblasti, které je vhodné rozvíjet již v předškolním věku. Budou Vám představeny konkrétní tipy, rady, náměty a pomůcky, které je své praxi můžete využít.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.  V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Edukace žáka s poruchou autistického spektra na základní škole

20. března
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání žáků s dětským a atypickým autismem na základní škole.  Zaměříme se na způsoby práce s autistickými žáky, metody a organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek, hodnocení a motivaci. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka, spolupráce vyučujícího s asistentem pedagoga a dalšími odborníky ve vzdělávání.

Webinář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ, vedoucím pracovníkům a rodičům autistických dětí. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Zapojení strukturovaného učení na prvním stupni základní školy

16. března
19:00 - 20:10

Chcete se orientovat ve strukturovaném učení? Chcete vědět, jak vytvořit strukturu prostředí (doma, ve třídě)? Získat metodické a praktické informace? Umět vyhledat či si vytvořit vlastní pomůcky ke strukturovanému učení?

Webinář je vhodný pro učitele prvního stupně ZŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

Po dobu 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Zapojení strukturovaného učení na prvním stupni základní školy seznámeni se stručnou charakteristickou struk. učení. Získají informace o možnostech využívání strukturovaného učení u žáků na prvním stupni. Odnesou si informace, kde se lze inspirovat, jak si pomůcky vyrobit, jak je využívat.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...