Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Všechny webináře

Inspirace pro adaptační kurzy - praktický webinář

26. září
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro všechny, kdo připravují a vedou „adapťáky“. Podíváme se na to, na jaké cíle nejčastěji adaptační kurzy zaměřit, jak připravit program (a kde hledat inspiraci), popíšeme si různé aktivity, vhodné na adapťáky. Zaměříme se i na nejčastější problémy, kterým musíme čelit (jak dělit žáky do skupin, co s někým, kdo ve skupině být nechce, jak nastavit obtížnost aktivit, apod.) Webinář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Webinář je vhodný pro učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - psycholog

Cena: 365 Kč

Problematické vztahy na pracovišti

26. září
19:00 - 20:10

Vztahy na pracovišti jsou důležitou součástí našeho života a vnímání spokojenosti na pracovišti. Bohužel některé vztahy mezi kolegy se mohou stát i velmi vypjatými. Co dělat v případě, že vztahy na pracovišti nefungují? Jak postupovat v případě problémové situace s kolegy nebo s vedením školy a lze předejít konfliktům na pracovišti? Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

Doporučení ŠPZ - jak s ním pracovat a nastavit podpůrná opatření

26. září
20:00 - 21:10

Praktický webinář je zaměřen na práci s Doporučením Školského poradenského zařízení. Na konkrétních Doporučeních vydaných Pedagogicko psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem se účastníci webináře naučí rozklíčovat zkratky a identifikátory. Podrobně se seznámí s jednotlivými částmi Doporučení, naučí se s ním pracovat a plně ho využívat ve své praxi. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Agresivní dítě v mateřské škole

27. září
18:00 - 19:10

Co způsobuje agresivitu u dětí a jak s ní pracovat? Jak reagovat na agresivní dítě (ve chvíli, kdy dojde k afektu i po něm). Vše si představíme v kontextu mateřských škol. Webinář je vhodný jak pro učitele MŠ, tak rodiče. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Základní informace pro začínající asistenty pedagoga

27. září
19:00 - 20:10

 Asistent pedagoga může být velmi přínosnou pozicí nejen pro samotného žáka, ale také pro učitele a zbytek kolektivu. Jakých chyb se vyvarovat? Jaké informace si zjistit v počátcích spolupráce? A jak celkově jako asistent pedagoga ve třídě fungovat, aby nijak nenarušoval chod výuky? Náplní webináře budou také tipy a praktické zkušenosti, kterých není nikdy dost. Samozřejmostí je možnost sdílení pedagogických zkušeností a využití online chatu s lektorkou webináře.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga  a pro veřejnost.

 

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 365 Kč

Koktavost (v mateřské škole) prakticky

27. září
20:00 - 21:10

V praktickém webináři uvedeme konkrétní náměty ke cvičení s dětmi s koktavostí v předškolním věku. Jak a co cvičit preventivně v mateřské škole při řízené činnosti či v kroužku logopedické prevence si řekneme v rámci 70 minut.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 365 Kč

Cyklus dítě cizinec - Dvoujazyčný asistent pedagoga

29. září
19:00 - 20:10

Dvojjazyční asistenti pedagoga jsou v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako žáci s OMJ ve třídě. Fungují zejména jako vícejazyčný zdroj pro učitele nebo pro výuku začátečníků, kterým poskytují velkou podporu. Zapojení dvojjazyčných asistentů se osvědčilo nejen při samotné pedagogické činnosti, ale i při podpoře žáků (a potažmo i jejich rodičů) v integračním procesu. Jaká je praxe dvojjazyčných asistentů pedagog u nás v České republice? Teoretické hledisko si probereme v první části webináře a poté navážeme na stránku praktickou.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

SPU prakticky

29. září
19:00 - 20:10

Co je to SPU?  Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s pomůckami, metodami a postupy vhodnými k práci s žákem s SPU. Získat novou inspiraci do výuky?

Po dobu 60–70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem SPU prakticky seznámeni se stručnou charakteristickou SPU. Získají informace o možnostech využití vhodných postupů, metod a pomůcek. Odnesou si informace, kde se lze inspirovat a jak si v případě potřeby vytvořit pomůcky dle individuálních potřeb žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová

Cena: 365 Kč

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ

29. září
20:00 - 21:10

Cílem webináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ. Vymezení pojmu školské poradenské zařízení. Druhy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Druhy školských poradenských zařízení. Standardní činnosti školských poradenských zařízení. Objednávka služeb školského poradenského zařízení. Doporučení ke vzdělávání, struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Specifika psychických zvláštností rodičů žáků se zdravotním postižením.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

 

 

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Grafomotorika hravě a prakticky

3. října
19:00 - 20:10

Jak připravit ruku na kreslení a psaní? Jak dítěti pomoci, aby mělo s grafomotorických činností radost?

 

 

Před samotným úchopem tužky nebo pastelky je potřeba si uvědomit, že grafomotorika je neoddělitelnou součástí hrubé a jemné motoriky. Rovnováha, povědomí o vlastním těle i pohyby jednotlivými svalovými skupinami jsou pro děti předškolního i školního věku často tvrdým oříškem, který potřebují pomoci rozlousknout. Na tomto praktickém webináři se dozvíte, jak dětem pomoci, aby hravě a s lehkostí ovládaly své tělo a s chutí malovaly a připravovaly se na psaní. Ukážeme si hravé aktivity, pomůcky a pracovní listy, které jsou pro rozvoj grafomotoriky u dětí vhodné.

 

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...