Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Všechny webináře

Logopedické aktivity pro 3-4 leté v mateřské škole

24. května
19:00 - 20:10

Jaké hlásky by dítě mělo umět ve 3-4 letech a jak na to? Jak pracovat s takto starým dítětem? V úvodní teoretické části si na tyto otázky a mnohem více odpovíme a zároveň propojíme s konkrétními náměty.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 350 Kč

Jógové techniky pro zklidnění mysli

24. května
20:00 - 21:10

Jóga pro děti, stejně jako jóga pro dospělé, má významný vliv na zklidnění mysli.   Seznámíme se s několika technikami, které nezaberou příliš času, a přesto je můžete efektivně praktikovat se svými žáky.  Po skončení webináře můžete využít online chat s lektorkou a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Veronika Kmochová - lektorka, instruktorka jógy

Cena: 350 Kč

Úvodní slova pro pozici asistenta pedagoga aneb házejí nás do vody

25. května
19:00 - 20:10

Ráda bych uvedla, v čem spočívá práce AP, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat. Připomněla bych, že je důležitý blízký a navzájem důvěřivý vztah mezi AP a učitelem, jinak třída nebude nikdy fungovat správně. Uvedla bych pár tipů z praxe, které je dobré si hned na začátku uvědomit. Spousta začínajících AP, kteří třeba neprošli žádným kurzem (nebo byl špatný), tak tuto pozici vykonávají nesprávně. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, tak je to velmi přínosná pozice nejen pro žáka, ale i pro učitele a celý kolektiv. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 350 Kč

Asertivní techniky v komunikaci

25. května
20:00 - 21:10

Jaké existují základní asertivní techniky a jak je využívat v komunikaci? Jak se efektivně bránit manipulaci, co dělat a na co si naopak dát pozor? Na tyto a další otázky odpovíme během webináře. . Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 350 Kč

Jak přistupovat k integrovanému dítěti v ZŠ – žák se sluchovým postižením

26. května
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. Objasníme si vady sluchu podle stupně sluchové vady a doby vzniku. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Pomoc s přípravami pro začínající učitele

26. května
19:00 - 20:10

Jste začínající učitel, nebo si chystáte učit? Chcete si umět efektivně připravit přípravu na hodiny? Potřebujete metodické vedení v začátcích?

Po dobu 60-70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Pomoc s přípravami pro začínající učitele seznámeni s metodikou psaní příprav. S možnostmi, jak si efektivně připravit hodinu. Odnesou si informace, jak si efektivně připravit vyučovací hodinu, jaké metody zapojit, jaké využívat pomůcky. Součástí webináře jsou praktické ukázky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 350 Kč

Strukturalizace a vizualizace u PAS a mentálního postižení

26. května
20:00 - 21:10

Účastníci se seznámí se s pojmy vizualizace a strukturalizace, bude vysvětleno, proč jsou tyto metody u dětí s MR a PAS důležité. Budou představeny jednotlivé ukázky vizualizací při běžných denních činnostech a vyučování. Webinář bude veden prakticky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Neverbální komunikace pro učitele

30. května
19:00 - 20:10

V tomto webináři se podíváme na základy neverbální komunikace, jejíž znalost vám může pomoci v práci se třídou. Naše tělo dává jasné pokyny, jak se v dané situaci cítíme – můžeme rozpoznat, že je dítě ve stresu, že se nudí, či že je tzv. vůdcem třídy, a to, pokud dobře sledujeme neverbální komunikaci, kterou žák do okolí vysílá. Stejně tak i my dokážeme tím, že víme, jak neverbální komunikaci vhodně použít se dostat do pozice autority, či třeba odbourat vstřícným gestem nervozitu zkoušeného. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková - psycholog

Cena: 350 Kč

Kdy odeslat dítě na logopedii

30. května
19:00 - 20:10

Otázku „Kdy jít na logopedii?“ si pokládá snad každý rodič a i pedagog. Při webináři se budeme snažit na tuto otázku odpovědět a zároveň si prakticky uvedeme nápady a rady, když se dětem nechce mluvit a nebo cvičit logopedii.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 350 Kč

Žák s ADHD na základní škole

30. května
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou chování Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek a dalších podpůrných opatření, především personálního charakteru. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...