Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Všechny webináře

Pomoc s přípravami pro začínající učitele

29. listopadu
18:00 - 19:10

Jste začínající učitel, nebo si chystáte učit? Chcete si umět efektivně připravit přípravu na hodiny? Potřebujete metodické vedení v začátcích?

Po dobu 60-70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Pomoc s přípravami pro začínající učitele seznámeni s metodikou psaní příprav. S možnostmi, jak si efektivně připravit hodinu. Odnesou si informace, jak si efektivně připravit vyučovací hodinu, jaké metody zapojit, jaké využívat pomůcky. Součástí webináře jsou praktické ukázky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 315 Kč

Psychosexuální vývoj a jeho specifika

29. listopadu
18:00 - 19:10

Sledujeme, jak se nám děti před očima vyvíjí, jak se mění, jak dospívají, z dívek se stávají ženy a z chlapců muži. Můžeme pozorovat, jak vznikají první citová vzplanutí, lásky, ale také první těžkosti. Děti hledají sami sebe a svoji dospělost a někdy to mají velmi obtížné – ať už pro to, že jejich sexuální orientace není stejná jako u většiny ostatních vrstevníků nebo proto, že zjišťují, že jim je jejich tělo odporné, nebo třeba proto, že nechtějí patřit k ani jednomu pohlaví. Často se takový mladý člověk dostává do svízelné situace, že ho okolí začne odsuzovat, posmívat se mu a on sám se trápí nejistotou. Proto je důležité, pochopit, co všechno se v daném člověku odehrává, co je a co není lidskou vůlí ovlivnitelní a umět o dané problematice mluvit. Tento webinář téma otevře, podíváme se na problematiku homosexuality, transsexuálů, nebinárních lidí, jak takovému člověku můžeme pomoci jeho situaci zvládnout, případně, kde mu mohou nabídnout i odbornou pomoc. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ze ZŠ, asistenty pedagoga) a zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře. V rámci online semináře je možné využit online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková - psycholog

Cena: 315 Kč

Asistent pedagoga u žáka s narušenou komunikační schopností na základní škole

29. listopadu
19:00 - 20:10

Co je to narušená komunikační schopnost? Jak mám k dítěti s narušenou komunikační schopností přistupovat jako asistent pedagoga? Jak spolupracovat s pedagogem? Dále si povíme o: individuální práci s dítětem, spolupráce rodiny a školy, jaké využívat pomůcky a mnoho dalšího se dozvíte při 70 minutovém webináři.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ze ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 315 Kč

Jóga jako nástroj proti vyhoření

30. listopadu
19:00 - 20:10

Není tajemstvím, že pedagogické povolání je nesmírně náročné a může v sobě skrývat hrozbu vyhoření. Praktikování jógy nabízí možnosti, jak eliminovat negativní emoce, stát se psychicky odolnějším a načerpat novou energii pro práci s dětmi. Po skončení webináře můžete využít online chat s lektorkou a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Veronika Kmochová - lektorka, instruktorka jógy

Cena: 315 Kč

Jak řešit konflikty ve třídě

30. listopadu
18:00 - 19:10

Jak řešit konflikty mezi žáky na základní a střední škole? Jak řešit konflikty na rovině učitel/žák? Těmito otázkami se bude zabývat tento webinář. Čekají vás především příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Základy první pomoci pro pedagogy

30. listopadu
19:00 - 20:10

Rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví a stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. K tomu je potřeba správně vyhodnotit situaci
a umět reagovat. Základy první pomoci, zásady, stručné a jasné návody, využitelné zejména pro mladší generaci. Připravme mládí na záchranu našich životů, například prostřednictvím projektové výuky. V průběhu webináře máte možnost využít online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

Lektor: Mgr. Radka Kostková, pedagog, lektor

Cena: 315 Kč

Použití moderních technologií ve vyučování

30. listopadu
20:00 - 21:10

Na webináři si ukážeme, jak smysluplně využívat moderní technologie ve vzdělávání. Účastníci se seznámí s aplikacemi, které oživí jejich vyučovací hodiny a zároveň rozvíjí digitální gramotnost u žáků. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 315 Kč

Využití jednoduchých dramatických technik v běžných hodinách

1. prosince
18:00 - 19:10

Chcete, aby si žáci snadněji zapamatovali učivo nebo lépe porozuměli probírané látce? Webinář vás může inspirovat a nasměrovat, jak oživit výuku žáků skrze dramatické techniky, hry a cvičení. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

 

Lektor: Mgr. Kateřina Pořízka

Cena: 315 Kč

ADHD - praktické rady nejen do výuky

1. prosince
19:00 - 20:10

Prakticky? Skutečně a pouze jenom prakticky! Možná už máte dost veškeré teorie, kterou jste slyšeli snad 100krát. Tento webinář bude zaměřen jen a jen na praxi. Na začátku Vás čekají tipy pro rodiče i učitele (jakým způsobem se vztahovat k dítěti s ADHD). Dále si řekneme, jak si získat jeho pozornost, seznámím Vás s metodami, které jsou vhodné do škol. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Oromotorická cvičení

1. prosince
20:00 - 21:10

V rámci online semináře představí lektorka činnosti a aktivity pro rozvoj oromotoriky mluvidel v mateřské škole, které můžou pedagogové ve své praxi využít při práci s dětmi v rámci logopedických aktivit. 

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou. 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog

Cena: 315 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...