Webináře | Sociálně-patologické jevy

  • Řešení šikany 
  • Poruchy pohlavní identity 
  • Lhaní a sprostá slova 
  • Sebepoškozování u dětí a mladistvých 
  • Látkové závislosti 

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...