Webináře | Speciálně pedagogická témata

  • školní zralost;
  • práce se žákem se SVP;
  • tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
  • podpůrná opatření na základní škole;
  • logopedická témata;
  • začleňování žáků se SVP;
  • práce se žáky s OMJ aj.

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

Dyskalkulie na základní škole

27. března
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou učení. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek u žáků, kteří mají dyskalkulické obtíže. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Webinář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ, vedoucím pracovníkům a rodičům. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Kritéria školní zralosti - připravený předškolák

30. března
20:00 - 21:10

Účastníci získají informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky i možného dodatečného odkladu. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání tzv. „minimální výstupy“ u žáka s lehkým mentálním postižením na prvním stupni základní školy

11. dubna
20:00 - 21:10

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole je legislativně ukotveno školským zákonem a dalšími dokumenty. Aby vzdělávání bylo úspěšné mají žáci očekávané výstupy snížené na tzv. „minimální“. Zaměříme se na učivo v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a anglický jazyk) v jednotlivých ročnících na prvním stupni základní školy a na didaktiku výuky.

Webinář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ, vedoucím pracovníkům. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Využití netradičních cvičebních pomůcek v MŠ

13. dubna
20:00 - 21:10

Účastníci webináře budou seznámeni s vývojem hrubé a jemné motoriky u dětí předškolního věku. Budou představeny netradiční sportovní pomůcky, které můžete využívat při pohybových aktivitách v MŠ.  Webinář bude veden prakticky pomocí videí.

V rámci webináře můžou účastníci využít online chat s lektorkou. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Asistent pedagoga a jeho náplň práce ve výuce žáků v mateřské škole

17. dubna
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku pracovní náplně asistenta pedagoga při vzdělávání dětí v mateřské škole.  Upřesníme si jaké činnosti asistent pedagoga vykonává v době přímé pedagogické činnosti, jakým způsobem a kde výuka může probíhat. Součástí náplně práce je i nepřímá pedagogická činnost, které se také budeme věnovat a na příkladech si ukážeme, co vše je v kompetenci AP. Webinář je určen asistentům pedagoga MŠ, pedagogům MŠ, vedoucím pracovníkům. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní škole

24. dubna
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole.  Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek, hodnocení a motivaci. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka, spolupráce vyučujícího s asistentem pedagoga a dalšími odborníky ve vzdělávání. Webinář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ, vedoucím pracovníkům a rodičům autistických dětí. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Dítě s PAS V MŠ

27. dubna
19:00 - 20:10

Co je to PAS?  Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Vědět. Získat metodické a praktické informace? Umět vyhledat či si vytvořit vlastní pomůcky pro žáky s PAS na ZŠ?

Webinář je vhodný pro učitele MŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

Po dobu 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Dítě s PAS v mateřské škole seznámeni se stručnou charakteristickou PAS a s nejvíce ovlivněnými oblastmi u PAS (triádou). Získají informace o možnostech využívání vhodných metod učení u dětí s PAS v MŠ, zapojení vhodného motivačního systému, strukturovaném učení, o vytvoření správné vizualizace a individualizace.  Odnesou si informace, kde se lze inspirovat, jaké využívat pomůcky.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 365 Kč

Desatero pro asistenty pedagoga

27. dubna
19:00 - 20:10

Online vzdělávací webinář seznámí zájemce se základním desaterem pro asistenty pedagoga, které prodrobně probereme. Budeme se zaměřovat na komunikaci a spolupráci mezi AP a pedagogem, nastavování vhodných podmínek, určování pravidel a vyhodnocovat vhodné nastavení. Řekneme si příklady z praxe a ukážeme dobré příklady z praxe, aneb co funguje a co nikoliv. 

V rámci webináře je možné využít online chat s lektorem webináře. Vzdělávácí seminář je vhodný pro asistenta pedagoga, pedagogy i pro další zájemce.

Lektor: PhDr. Martin Staněk

Cena: 365 Kč

Asistent pedagoga u dítěte s PAS, mentálním postižením v MŠ a ZŠ

4. května
20:00 - 21:10

 Účastníci webináře budou seznámeni se specifiky práce s dětmi a žáky s PAS.  Budou představeny pomůcky a materiály pro žáky s PAS a MP. Účastníci se seznámí, s jakými metodami je vhodně s těmito žáky pracovat.  Webinář bude veden prakticky. V rámci webináře můžou účastníci využít online chat s lektorkou. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Strukturalizace a vizualizace u PAS a mentálního postižení

11. května
20:00 - 21:10

Účastníci se seznámí se s pojmy vizualizace a strukturalizace, bude vysvětleno, proč jsou tyto metody u dětí s MR a PAS důležité. Budou představeny jednotlivé ukázky vizualizací při běžných denních činnostech a vyučování. Webinář bude veden prakticky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...