Webináře | Speciálně pedagogická témata

  • školní zralost;
  • práce se žákem se SVP;
  • tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
  • podpůrná opatření na základní škole;
  • logopedická témata;
  • začleňování žáků se SVP;
  • práce se žáky s OMJ aj.

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...