Webináře | Pedagogická témata

  • Přírodovědné pokusy 
  • Třídnická hodina jinak 
  • Projektové vyučování 
  • Využití deskových her ve výuce 
  • Tipy a náměty na školy v přírodě 

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Aktuální webináře

Dramatické aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku

12. dubna
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro učitele mateřských škol a učitelé 1. stupně základních škol, asistenty pedagoga, vychovatelé školních družin.

Na webináři budou posluchačům představeny nejrůznější metody a techniky dramatické výchovy, průpravné hry a cvičení, především dechová a hlasová cvičení. Posluchači budou dále seznámeni s námětem na projektovou výuku, jež je inspirován polským projektem Divadlo (Teatr), který doporučuje k realizaci pro polské mateřské školy polské Ministerstvo školství.  

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí v MŠ

13. dubna
19:00 - 20:10

Proč je čtenářská gramotnost tak důležitá? Jak správně namotivovat nejen pedagogy, ale také děti? Jak postupovat při rozvoji předčtenářských dovedností v MŠ?

Webinář je vhodný pro učitele MŠ, asistenty pedagoga.

Po dobu 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí v MŠ seznámeni s tím, co je čtenářská gramotnost, jak je pro nás a naši dobu důležitá. Získají užitečné informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti. Odnesou si postupy, metody a příklady, jak postupovat při rozvoji předčtenářských dovedností u dětí v MŠ.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 365 Kč

Dítě mladší 3 let v MŠ - praktické náměty

27. dubna
20:00 - 21:10

Mateřskou školu navštěvují už běžně děti mladší 3 let. Nevíte, jaké hračky a pomůcky nakoupit? Jak nastavit efektivní spolupráci mezi učitelkou a chůvou? Jak podpořit adaptační proces u takto malých dětí? Odpovědi na tyty otázky, ale také spoustu dalších tipů a rad, jak zařadit tyto děti do Vaší třídy co možná nejhladším způsobem. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Digitální kompetence na 1. stupni

4. května
19:00 - 20:10

Na tomto webináři si ukážeme, jak smysluplně zapojit digitální kompetence do výuky napříč předměty na 1. stupni. Účastníci si odnesou praktické a jednoduché náměty, které budou moci aplikovat ve své výuce.  Webinář je vhodný pro pedagogy na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 365 Kč

Výuka čtení dle Ireny Majchrzak

10. května
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro učitele mateřských škol a učitelé 1. stupně základních škol, asistenty pedagoga.

Na webináři budou posluchači seznámeni se zajímavou polskou Metodou čtení na základě jména, která je již od 90. let užívaná v Polsku pro výuku čtení. Jedná se o metodu výuky čtení, která byla vypracována polskou pedagožkou a socioložkou Irenou Majchrzak na počátku 80. let 20. století. Irena Majchrazk tuto metodu stvořila v průběhu své práce s indiány kmene Czibtoli, se kterými pracovala v Mexiku v Tabascu. Přičemž v samotném Mexiku se tato metoda stala velmi populární a je tam již od 80. let používána. Cílem metody je raná výuka čtenářských dovedností, při které dítě plní rozumí čteným výrazům. Hlavním úkolem pedagoga vyučujícího touto metodou je tvoření takových pedagogických situací, díky kterým si je i dítě předškolního věku bez úsilí a zábavnou formou osvojit základní čtenářské kompetence. Tato metoda vede k rozvoji čtenářských kompetencí v raném věku, rozvíjí jak schopnost čtení písmen, tak také porozumění významu čteného.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Náměty pro rozvoj finanční gramotnosti na prvním stupni ZŠ

11. května
19:00 - 20:10

Proč je finanční gramotnost tak důležitá? Jak správně namotivovat nejen pedagogy, ale také žáky? Jak postupovat při rozvoji finanční gramotnosti?

Webinář je vhodný pro pedagogy ZŠ na prvním stupni, asistenty pedagoga.

Po dobu 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti na ZŠ seznámeni s tím, co je finanční gramotnost, jak je pro nás a naši dobu důležitá. Získají užitečné informace k udržení motivace k rozvoji finanční gramotnosti. Odnesou si postupy, metody a příklady, jak postupovat při rozvoji finanční gramotnosti.  Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 365 Kč

Jak pracovat s emocemi dítěte na ZŠ

16. května
19:00 - 20:10

Nejen mezi pedagogy se nachází spousta otázek, na které padají rozdílné odpovědi. Na jaké úrovni je dítě ve školním věku co se týká ovládání emocí? Jak na projev emocí reagovat, abychom dítě nijak nepoznamenali? Jak děti učit s emocemi pracovat? Pojďme si společně na tyto otázky odpovědět. Webinář je vhodný pro učitele na ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu. 

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 365 Kč

Formativní učení

18. května
19:00 - 20:10

Na tomto webináři si ukážeme, jak učit efektivně a předat zodpovědnost za učení na žáky. Také se podíváme na důležitost zpětné vazby a jak ji nenásilně začlenit do vyučovacích hodin, aby byla přínosná nejen pro nás, ale i pro naše žáky. Webinář je vhodný pro pedagogy na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Cena: 365 Kč

Popkultura a její místo v (nejen) humanitních předmětech

30. května
19:00 - 20:10

Webinář je vhodný pro vyučující humanitních předmětů druhého stupně a středních škol

Ač se to na první pohled nezdá, současná popkultura řeší témata, která si nezavdají s výstupy ŠVP v českém jazyce, dějepise či občanské výchově. Proč ji tedy nevyužít v samotné výuce a tím se zase o něco přiblížit svým studentům? Tento webinář se zaměří na různé kulturní fenomény (např. Marvel Cinematic Universe, počítačové hry, ilustrace, hudba, komiks) a ukáže, jak je různým způsobem implementovat do výuky humanitních předmětů. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Tereza Zelinová - pedagog, lektor

Cena: 365 Kč

Podpora a rozvoj řeči u dětí ve věku 3-4 let

20. června
20:00 - 21:10

Připomeneme si vývoj řeči v souvislostech, na co si dát pozor a kdy dítě odeslat k odborníkovi. Poté bude webinář čistě praktický – plný nápadů na rozvoj všech oblastí potřebných k podpoře správného vývoje řeči. Nebudou chybět ani ukázky pomůcek, knih a her. To vše v rámci 70 minut.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...