Webináře | Psychologická témata

Aktuální webináře

Diagnostika a řešení počínající šikany

6. června
19:00 - 20:10

Kolem šikany panuje hodně mýtů. V počátečních stádiích není těžké šikanu rozeznat a není ani těžké (relativně) ji řešit. Na tomto webináři si popíšeme, jakými stádii šikana prochází (jak se vyvíjí v čase), co šikana je a není a hlavně, jak ji diagnostikovat (ukážeme si různé diagnostické metody). Podíváme se také na to, jak šikanu řešit, jak provádět selektivní prevenci. Budeme sdílet náměty pro konkrétní aktivity. Seminář je zaměřen na řešení konkrétních situací, očekává se aktivní zapojení účastníků (v rámci webináře je možné sdílet vzájemné zkušenosti a komunikovat s lektorem prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Jak pomoci dětem předškolního a mladšího školního věku objevit své silné stránky a posílit sebevědomí pomocí terapeutických pohádek

7. června
19:00 - 20:10

Webinář je určen učitelům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám školních družin, asistentům pedagoga, chůvám.

 Nízké sebevědomí je u dětí častým jevem, ačkoliv ne vždy si to dospělí, nacházející se v okolí těchto dětí, plně uvědomují. Proto je potřeba, abychom děti vedli k tomu, aby si uvědomily, že jsou v něčem dobré. Je také důležité, aby si uvědomily, že každý něco neumí, v něčem nevyniká, a vůbec to nevadí. Protože to, že něco neumíme není žádná ostuda. S objevováním silných stránek a budováním sebevědomí můžeme dětem pomoci prostřednictvím výchovně-psychologických pohádek, což je jeden z druhů terapeutických pohádek.

Na webináři si ukážeme, příklady pohádek, které můžeme použít, abychom pomohli dětem odkrýt svůj vnitřní potenciál a zvýšit sebevědomí. Rovněž si také ukážeme, jak s těmito terapeutickými pohádkami můžeme pracovat, abychom zdůraznili jejich poselství a zvýšili tak výsledný efekt pohádky.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Autorita učitele a jak na ní

12. června
19:00 - 20:10

Každý učitel by měl být pro žáky autoritou, aby mu naslouchali, respektovali jeho hranice a dokázal je adekvátně motivovat pro studium. Nicméně ne každý má v sobě dar být silnou přirozenou autoritou – ale to neznamená, že na ní nelze pracovat a posilovat ji. Někdy stačí se pouze zamyslet nad tím, zda využívám všechny možnosti neverbální komunikace, či si vyzkoušet některé tipy z praxe a tím se stát přirozeným vůdcem třídy. Webinář je vhodný pro pedagogy ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga.  V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

Jak na reflexi a zpětnou vazbu

20. června
19:00 - 20:10

Někteří odborníci uvádějí, že reflexe je podstatný prvek učení. Na tomto webináři si ujasníme, co to reflexe je, jak ji provádět se žáky, na co si dát pozor. Zaměříme se i na sebereflexi a různé další formy reflexe, než je „jen“ mluvená reflexe. Budeme hledat konkrétní otázky, které spíše (ne)klást. Ukážeme si rizika, jaké má vedení reflexe a budeme sdílet příklady dobré praxe. Seminář je zaměřen na řešení konkrétních situací, očekává se aktivní zapojení účastníků (v rámci webináře je možné sdílet vzájemné zkušenosti a komunikovat s lektorem prostřednictvím chatu). Webinář je vhodný pro pedagogy na základních i středních školách.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Pohádka jako lék pro děti předškolního a školního věku

21. června
19:00 - 20:10

Webinář je určen učitelům v mateřské škole, učitelům na 1. stupni ZŠ, vychovatelům ve školních družinách, asistentům pedagoga.

Dětství je považováno za "zlatý věk" pohádek a tom, že pohádka je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi důležitá není pochyb. Jelikož pohádky odpovídají typickému uvažování a prožívání dětí, mohou výrazně přispívat k rozvoji jejich osobnosti. Právě díky tomu může mít pohádka i funkci terapeutickou. Jak můžeme pohádkou pomoci dětem?  Na webináři si na konkrétních příkladech jednotlivých terapeutických pohádek ukážeme, jak můžeme posilovat sebedůvěru dětí, pomáhat jim překonat strach, pomoci ke zklidnění při setkání s nebezpečím či jak může být pohádka ve své terapeutické funkci pomůckou při řešení obtížných problémů.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Adaptace dvouletých dětí na MŠ

12. července
20:00 - 22:00

Webinář v rámci letního vzdělávacího cyklu – Letní vzdělávací středy V lavici 2023 – Adaptace dvouletých dětí na MŠ

Webinář je určen učitelům v mateřské škole, asistentům pracujícím v mateřské škole a chůvám pracujícím v mateřské škole. Účastníci webináře budou seznámeni s problematikou adaptace dvouletých dětí na MŠ. Posluchači budou seznámeni s procesem adaptace, fázemi adaptace odpovídajícím různým typům dětí. Zaměříme se na počáteční problémy při nástupu do mateřské školy, ale i na výrazné projevy maladaptace. Rovněž se budeme zabývat zralostí dětí pro vstup do mateřské školy, zde se zaměříme na specifika dvouletých dětí. Ukážeme si za jakých podmínek je vzdělávání v mateřské škole pro dvouleté děti přínosné. V rámci webináře budou účastníci seznámeni s zahraničními příklady dobré praxe (adaptační program vytvořený polskou mateřskou školou v Rybníku a Adaptační plán dle Berlínského modelu). Na konci webináře si ukážeme, jak můžeme dětem ulehčit proces adaptace pomocí terapeutických pohádek. 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PaedDr. Lucie Zormanová , Ph.D

Cena: 420 Kč

Prevence a řešení šikany a kyberšikany

19. července
18:00 - 20:00

Webinář v rámci letního vzdělávacího cyklu – Letní vzdělávací středy V lavici 2023 – Prevence a řešení šikany a kyberšikany

Na webináři si ukážeme, co je to šikana, jak vzniká, jak jí předcházet a jak ji zvládnout. Podíváme se i na šikanu v kyberprostoru. Budeme sdílet konkrétní praktická doporučení a tipy. Kurz je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků. 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 420 Kč

Jak "stmelit" třídu na 1. stupni ZŠ a v MŠ

19. července
20:00 - 22:00

Webinář v rámci letního vzdělávacího cyklu – Letní vzdělávací středy V lavici 2023 – Jak "stmelit" třídu na 1. stupni ZŠ a v MŠ

Webinář je určen pro učitele mateřských škol, učitelé 1. stupně základních škol, asistenty pedagoga, chůvy. Na webináři budou posluchači seznámeni s aktivitami, které napomáhají ke "stmelení" třídy, rozvoji prosociálních a sociálních kompetencí, empatie, schopnosti spolupráce, respektování ostatních, umění kompromisu. Tyto aktivity jsou určeny pro děti od 3 do 10 let. 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PaedDr. Lucie Zormanová , Ph.D

Cena: 420 Kč

Modernější učitel

26. července
18:00 - 20:00

Webinář v rámci letního vzdělávacího cyklu – Letní vzdělávací středy V lavici 2023 – Modernější učitel

Webinář, určený pro pedagogy na ZŠ i MŠ, z pohledu mladé speciální pedagožky na ZŠ. Jaká témata je potřeba více dostávat do vědomí dnešních učitelů? Respektující pohled na žáky, ekologie, technologie, seberozvoj a další. S kolika z nich jste se již setkali hlouběji? Pojďme si během dvouhodinového webináře alespoň nastínit základy těchto témat. Zjistěte, které vám je blízké a buďte modernější učitel.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 420 Kč

Jednoduché relaxační techniky pro děti

9. srpna
20:00 - 22:00

Webinář v rámci letního vzdělávacího cyklu – Letní vzdělávací středy V lavici 2023 – Jednoduché relaxační techniky pro děti

Relaxace uvolňuje fyzické i psychické napětí. Studie na školách prokázaly, že při pravidelném zařazení relaxačních technik do vyučování se zlepšilo soustředění žáků a zkvalitnil proces výuky. Seznamte se s několika jednoduchými a přesto účinnými relaxačními technikami, které lze nenásilně zařadit do vašich hodin.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Veronika Kmochová

Cena: 420 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...