Webináře | Psychologická témata

Aktuální webináře

Třídnické hodiny - náměty a tipy jak je správně vést?

20. října
20:00 - 21:10

Webinář je určen pro všechny třídní a také ty, kteří se věnují komplexní práci se vztahy ve třídě. Podíváme se na to, jaký mají třídnické hodiny smysl, jakým směrem je zaměřit, jaké aktivity se pro třídnické hodiny (ne)hodí, kde brát náměty aktivit, jak dělit žáky do skupin, jak pracovat s kázeňskými problémy a jinými problémovými situacemi, které chceme během třídnických hodin se žáky řešit. Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Agresivní dítě na základní škole

2. listopadu
20:00 - 21:10

Co způsobuje agresivitu u dětí a jak s ní pracovat? Jak reagovat na agresivní dítě (ve chvíli, kdy dojde k afektu i po něm). Vše si představíme v kontextu základních škol. Webinář je vhodný jak pro pedagogické pracovníky, tak rodiče. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Formativní hodnocení - jak na něj?

3. listopadu
20:00 - 21:10

Na tomto webináři si vysvětlíme, co je (a co není) formativní hodnocení. Ukážeme si, jak takové hodnocení provádět, promyslíme, jak ho zavést do života školy. Seznámíme se s tzv. pilíři formativního hodnocení. Předvedeme si konkrétní ukázky formativních postupů. Budeme sdílet příklady dobré praxe ze škol, kde formativní hodnocení používají. Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Autorita učitele - jak na ní?

7. listopadu
19:00 - 20:10

Každý učitel by měl být pro žáky autoritou, aby mu naslouchali, respektovali jeho hranice a dokázal je adekvátně motivovat pro studium. Nicméně ne každý má v sobě dar být silnou přirozenou autoritou – ale to neznamená, že na ní nelze pracovat a posilovat ji. Někdy stačí se pouze zamyslet nad tím, zda využívám všechny možnosti neverbální komunikace, či si vyzkoušet některé tipy z praxe a tím se stát přirozeným vůdcem třídy. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

Práce se žáky s psychickými problémy

9. listopadu
20:00 - 21:10

Pro práci s dětmi s psychickými problémy existují určitá specifika. Jinak se budeme vztahovat k dětem úzkostným, depresivním, agresivním, hyperaktivním apod. Tento webinář je v podstatě takový praktický návod, jak jednat s takovými dětmi. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Sebepoškozování u dětí a mladistvích

16. listopadu
20:00 - 21:10

Jaké jsou rizikové faktory pro sebepoškozování mladistvých? Jak můžeme tomuto nutkání

zabránit? Kdy je nutné vyhledat odbornou pomoc? Sebepoškozování můžeme vnímat jako závislostní jednání, a proto s tím musíme podobným způsobem i pracovat. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Problematika vývoje pohlavní identity u dětí

21. listopadu
19:00 - 20:10

V rámci online webináře se zaměříme na problematiku vývoje pohlavní identity u dětí a mladistvých. Problematika pohlavní identity je na školách často vnímaná jako velmi choulostivé téma a mnoho pedagogů neví, jak reagovat v situaci, když se setká s jejím nestandartním vývojem. Znalost problematiky genderu, specifik vývoje, ale i stereotypů k tomu navázaných může přispět k pochopení žáka a nalezení adekvátní pomoci v jeho ne vždy jednoduché životní situaci. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

Vliv rozpadu rodiny na výchovu dětí

23. listopadu
20:00 - 21:10

Jaký vliv má rozpad rodiny na chování a prožívání dětí, jak se dětem v takové chvíli vztahovat (z pohledu rodiče i pedagoga). Co dělat a čeho se raději vyvarovat? Na tyto i další otázky poskytne odpovědi tento webinář. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Učíme žáky zvládat stres - praktické náměty

1. prosince
19:00 - 20:10

Na tomto webináři si připomeneme co je stres, jak vzniká a jaký má smysl v našich životech. Porozumíme tomu, co se v nás během stresu děje a jak tomu čelit, jak s tím pracovat. Zmapujeme nejčastější stresory a projevu stresu. Ukážeme si, jak činit změny na straně zátěže (okolí, které nás stresuje) a jak činit změny na straně osobnosti (sám/a sebe). Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Hry a aktivity pro posílení třídní sounáležitosti

5. prosince
19:00 - 20:10

V tomto webináři se zaměřím na vaše seznámení s hrami a technikami podporující poznání žáků v dané třídě, naladění se na třídu jako tým a posílení týmové spolupráce. Všechny tyto aktivity je možné využít v rámci třídnických hodin, adaptačních kurzů anebo ve chvíli, kdy vám vyjde čas pro společnou třídní práci. K uvedeným aktivitám se vždy zaměříme na jejich zacílení, potřeby pro jejich provedení, dále na úskalí, která by mohla přijít a jejich „vytěžení“ pro vás i pro danou třídu. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...