Webináře | Logopedická témata

Aktuální webináře

CYKLUS LOGOPEDICKÉ CHVILKY - Logopedická chvilka na měsíc listopad

1. listopadu
20:00 - 21:10

Praktický webinář nejen pro paní učitelky v mateřské škole. Během 70 minut si povíme cvičení k logopedické prevenci k tématu na konkrétní měsíc. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci nejen na kroužek, ale též do řízené činnosti.

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Dechová cvičení v logopedii - prakticky

8. listopadu
20:00 - 21:10

Praktický webinář, při kterém účastníci získají mnoho typů nejen na cvičení v logopedické prevenci.

Téma webináře bude směřováno na využití dechových cvičení a jejich vlivu v logopedii, pro rozvoj dětské řeči. Dechová cvičení mají svou podstatu hlavně jako prevence. Předcházení špatných dýchacích nácviků a zároveň předcházení onemocnění horních cest dýchacích.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Logopedická péče pro osoby se zrakovým postižením

15. listopadu
20:00 - 21:10

V teoretické části webináře se podíváme na základní terminologii zrakového postižení, na logopedickou péči v ČR a na ní navážeme konkrétními praktickými náměty.

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Základní znalost logopedie v MŠ o logopedii

22. listopadu
20:00 - 21:10

Teoretická část webináře bude věnována tématům: komunikace a její narušené formy, logopedická prevence a proces edukace. V praktické části se podíváme na konkrétní náměty a aktivity pro práci s dětmi.

V rámci online semináře (70 minut) bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Dyslálie u dítěte na základní škole - prakticky

29. listopadu
20:00 - 21:10

V praktickém webináři uvedeme konkrétní náměty ke cvičení s dětmi s dyslálií ve školním věku. Jak a co cvičit preventivně v základní škole při českém jazyce, matematice, tělesné výchově či v kroužku logopedické prevence si řekneme v rámci 70 minut.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

CYKLUS LOGOPEDICKÉ CHVILKY - Logopedická chvilka na měsíc prosinec

6. prosince
20:00 - 21:10

Praktický webinář nejen pro paní učitelky v mateřské škole. Během 70 minut si povíme cvičení k logopedické prevenci k tématu na konkrétní měsíc. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci nejen na kroužek, ale též do řízené činnosti.

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Dyslálie u dítěte v mateřské škole - prakticky

13. prosince
20:00 - 21:10

V praktickém webináři uvedeme konkrétní náměty ke cvičení s dětmi s dyslálií v předškolním věku. Jak a co cvičit preventivně v mateřské škole při řízené činnosti či v kroužku logopedické prevence si řekneme v rámci 70 minut.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Rozvoj řečových dovedností u dětí v mateřské škole

20. prosince
20:00 - 21:10

Čistě praktický webinář plný nápadů na rozvoj řečových dovedností u dětí ve věku 3 – 6 let. Budeme se věnovat rozvoji pasivní slovní zásoby, aktivní slovní zásoby, rozvoji jazykového citu, artikulačním cvičení a mnoho dalšího.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

Alternativní komunikace v mateřské škole

5. ledna
20:00 - 21:10

Na úvod webináře budou účastnící seznámeni s metodami AAK. Seznámí se s výhodami a nevýhodami jednotlivých metod AAK v prostředí MŠ. Budou představeny praktické ukázky, jak s metodami u dětí začít, jak je zapojit do běžného režimu MŠ a do hry dětí. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Kdy odeslat dítě na logopedii?

10. ledna
20:00 - 21:10

Otázku „Kdy jít na logopedii?“ si pokládá snad každý rodič a i pedagog. Při webináři se budeme snažit na tuto otázku odpovědět a zároveň si prakticky uvedeme nápady a rady, když se dětem nechce mluvit a nebo cvičit logopedii.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...