Webináře | Logopedická témata

Aktuální webináře

Jak podpořit dítě s opožděným vývojem řeči - prakticky

28. března
20:00 - 21:10

V úvodní části se zaměříme na vývoj řeči, jak by měl ideálně probíhat, jaké jsou vývojové mezníky, co vše lze podpořit a ovlivnit. Odpovíme si na otázku, kdy už je nutné vyhledat odbornou pomoc. Ukážeme si, jak podporovat správný vývoj řeči, budou představeny konkrétní náměty, hry i publikace, které je možné využít. To vše v rámci 70 minut. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

CYKLUS Logopedická chvilka na měsíc duben

4. dubna
20:00 - 21:10

Trápí Vás otázka – Jak podporovat a rozvíjet komunikační dovednosti dětí? Chybí Vám náměty, rady a praktické ukázky? Nechte se každý měsíc inspirovat našim webinářem.

V úvodu si připomeneme, které všechny oblasti, jsou důležité v rámci logopedické chvilky podporovat. Budou Vám představeny konkrétní ukázky, příklady a tipy na další aktivity s dětmi. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci nejen na kroužek, ale též do řízené činnosti. Připomeneme si zásady práce a dostanete tipy na další literaturu a pomůcky.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Orální motorika pěkně od základu, aneb dům od středy nepostavím

5. dubna
19:00 - 20:10

Orální motorika je jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme v rámci logopedické prevence. Cvičí se s dětmi pravidelně v mateřských školách, věnuje se jí poměrně velká pozornost v různých logopedických publikacích a materiálech. Správná pohyblivost artikulačních orgánů je základem dobré výslovnosti. Na webináři se dozvíte, co je potřeba pro kvalitní orální motoriku udělat. Jak poznat, že má dítě s orální motorikou problém? Jaké cviky zvolit, aby to pro dítě bylo opravdu prospěšné? Jak cvičit orální motoriku s dětmi, aby to nebyla jen výplň času, ale dětem cvičení opravdu pomohlo? Na tyto otázky si odpovíme na webináři, který je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, ale i rodiče dětí, které mají problém s výslovností. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Z pohledu logopeda - Podpora a rozvoj motorických dovedností (prakticky)

18. dubna
20:00 - 21:10

Proč je nutné podporovat a rozvíjet motorické dovednosti u dětí? Jak motorika souvisí s řečí? To se dozvíte v úvodní části webináře. Dále se zaměříme na oblasti, které je vhodné rozvíjet již v předškolním věku. Budou Vám představeny konkrétní tipy, rady, náměty a pomůcky, které je své praxi můžete využít.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.  – V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Bez dechu to nejde, aneb základ všeho sídlí v naší bránici a nose

19. dubna
19:00 - 20:10

Dech je naprostý základ našeho bytí. Abychom mohli přežít, hýbat se, myslet i mluvit, potřebujeme dýchat. Velká část populace má však v současné době s dechem problém. Podíváme-li se na děti, vidíme ve velké míře orální dýchání, unavené výrazy, během spánku slyšíme chrápání. Jak vypadá správné dýchání? Co můžeme udělat pro lepší spánek dětí? Mohou dechová cvičení ovlivnit soustředění dětí? Jaká dechová cvičení zařadit, aby se děti naučily používat nos? Do jaké míry souvisí nedostatečná dechová kapacita a výslovnost? Webinář je rozdělen na část teoretickou, ve které se dozvíte základní informace o dechu, dechové kapacitě a co může kvalitu dýchání negativně ovlivnit. Ve druhé části si představíme několik dechových cvičení, které pomohou dětem zlepšit kvalitu jejich dýchání.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Logopedická inspirace pro učitele přípravných/prvních tříd

25. dubna
20:00 - 21:10

Jaké hlásky by dítě mělo umět v předškolním věku? Jak zařadit logopedické aktivity do řízené činnosti? V rámci  70 minut si část teorie propojíme s praxí a zároveň dostanete ukázky konkrétních námětů.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

CYKLUS Logopedická chvilka na měsíc květen

2. května
20:00 - 21:10

Praktický webinář nejen pro paní učitelky v mateřské škole. Během 70 minut si povíme cvičení k logopedické prevenci k tématu na konkrétní měsíc. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci nejen na kroužek, ale též do řízené činnosti.

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Vývojová dysfázie - prakticky

9. května
20:00 - 21:10

Webinář je rozdělen na dvě části. Cílem je odnést si teoretické i praktické znalosti. V teoretické budete seznámeni se základními pojmy – vývojová dysfázie, etiologie, projevy, specifika komunikace. Praktická část bude zaměřena především na konkrétní náměty určené k podpoře. V závěru budou doporučeny konkrétní pomůcky a odborná literatura.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Logopedie v souvislostech pro pedagogy

16. května
20:00 - 21:10

Cílem webináře je získat základní poznatky z logopedie v souvislostech. Teoretická část webináře bude věnována tématům: komunikace a její narušené formy, logopedická prevence a edukace. V praktické části se podíváme na konkrétní náměty a aktivity pro práci s dětmi. V závěru budou doporučeny konkrétní pomůcky a odborná literatura.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Podpora správné výslovnosti (prakticky)

30. května
20:00 - 21:10

Jaké hlásky by dítě mělo umět v předškolním věku? A co, když je nevyslovuje správně? Jak podpořit správnou výslovnost? To jsou témata praktického webináře, který bude zaměřený na podporu správné výslovnosti. Ukážeme si jednotlivé návaznosti a souvislosti, zaměříme se na podporu výslovnosti vybraných hlásek.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

 

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...